Om KeepAnEye

Om KeepAnEye

KeepAnEye är ett informationssystem för klimatuppföljning som håller koll på dina fastigheter, vilket ger dig lägre driftskostnader och ett bättre inomhusklimat.

KeepAnEye verkar som en oberoende part som personligen stöttar dig i arbetet med att utveckla dina fastigheter.
Via vårt webbaserade informationssystem och en rad partners erbjuder vi ett brett urval av tjänster för effektiv analys, drift, service och utveckling.

Energistatistiken i KeepAnEye baseras på insamlade mätvärden från antingen automatisk mätvärdesinsamling, uppgifter ur Borås Energi och Miljös manuella avläsningsdatabas, insamling från ett webbaserat styrsystem eller manuell avläsning. Den automatiska mätvärdesinsamlingen fungerar för i princip alla media, data kan tillföras systemet via GPRS-kommunikation oavsett fastighetens geografiska placering i landet.